ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/21

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/20

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/19

က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္ျပီး ကယ္လိုရီျမင့္မားစြာပါဝင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

2018/07/18

ကမာၻၻေပၚက အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂိၢဳလ္မ်ားနွင့္ သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

2018/07/18

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/18

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/17

သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ အသံနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအိုတစ္ေယာက္က စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ေဆးရံုကို ဖုန္းဆက္ခဲ့တယ္။ သူမက...

2018/07/16

ၾကီးမားလွတဲ့ ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္ၾကီးတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က သိပ္ကိုလွပလြန္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အနားကိုု ခ်ဥ္းကပ္ျပီး

2018/07/16

ဒီတစ္ပတ္အတြက္ ရာသီခြင္ေဗဒင္ေလးလာပါပီ...

2018/07/16

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/16

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/07/15
Load More