(၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူေတြသာ ပံုထဲက တိရစာၦန္ေလးကို ခန္႔မွန္းနိုင္ပါတယ္တဲ့။ သင္ေရာအဲဒီထဲက တစ္ေယာက္လား ?

2018/05/28

You တို႕အခ်စ္က ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ ?

2018/05/28

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/28

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/27

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/26

ညေနမူးလာရင္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမူအရာအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊သူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္းသိနိုင္ပါတယ္။

2018/05/25

Chanel Brand ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ Coco Chanel ရဲ႕မွတ္သားဖြယ္ စကားတစ္ခ်ိဳ႔ကို ေျပာျပေပးထားပါတယ္။

2018/05/25

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/25

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုပန္းသြင္ျပင္မွာ ေယာက်ာ္းေလးေတြ ပိုသတိျပဳမိ၊ပိုနွစ္သက္မိတဲ႔ေနရာေလးေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ နံပါတ္ ၁ ခ်ိတ္တဲ့ေနရာကေတာ့

2018/05/24

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/24

 ဘဝမွာဒီလိုခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ အခ်စ္ခံခဲ့ရဖူးပီလား (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ္က ဒီလိုအခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ခ်စ္ခဲ့ဖူးလား၊ခ်စ္ေနဆဲလား ?

2018/05/23

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/23
Load More