ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟု ဆိုလိုပါသည္။ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္မည္ဟု မဆိုလိုပါ။

2014/08/24


ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟုဆိုလိုပါသည္။ ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ၿဖစ္မည္ဟုမဆိုလိုပါ။

2014/08/24


ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟုဆိုလိုပါသည္။ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္မည္ဟုမဆိုလိုပါ။

2014/08/24


၀၁.ၿပံဴးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေပ်ာ္ေနလို႕ပါ

2014/08/24


၀၁.ခ်စ္တယ္ဆိုတာကိုမေမ့ပါနဲ႕

2014/08/24


သမီးဘဝမွာ ေမေမဟာ

2014/08/24


၀၁.သူ႔ကိုခ်စ္လို႕ မေၿပာႏုိင္တဲ့စကားေတြရွိတယ္

2014/08/24


ၿပံဳးေနတဲ့မ်က္ႏွာေလးဟာ ေလာကၾကီးမွာ မရွိမၿဖစ္လိုအပ္သလို၊ ၿပံဳးၿပလိုက္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္မွာအက်ိဳးမယုတ္သြားပါ။

2014/08/24


အလုပ္မွာ တကယ္ကိုေတာ္တဲ့သူနဲ႕ မေတာ္တဲ့သူွရွိပါတယ္။

2014/08/24


အလုပ္မွာ ၿပင္းတဲ့သူ အေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ Post ေလးမွာ တင္ၿပထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႕ေၿပာင္းၿပန္စဥ္းစားရင္ေတာ့ အလုပ္မွာေတာ္တဲ့သူဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးၿဖစ္မလဲ။

2014/08/24


၀၁.အၿမဲတမ္း ေက်ာင္းသားတေယာက္လို ဘာမဆို အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုလွ်င္ သင္ယူလိုစိတ္ရွိ၏

2014/08/24


၀၁.လက္ရွိအေၿခအေနကိုလည္းမၾကိဳးစားပဲ အၿပစ္ေၿပာေနေသာသူ

2014/08/24
Load More