Chelmo New Year L
Chelmo New Year M

Animals

  • October 19, 2014
  • | Hit: 3097
  • | Written by Chelmo

သူ႕ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အၿမဲတမ္း အံ့ၾသေနတဲ့ပံုပါ။

ဘာၿဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပါးစပ္နားမွာပါတဲ့ အမဲေရာင္ အေမြးေလးေတြေၾကာင့္ပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ သူၾကည့္ရင္ အၿမဲတမ္း အ့ံၾသေနတဲ့ပံုေလးၿဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ခ်စ္စရာေလးပါ။

 

Chelmo Team
Credit. Twitter S