တိုက်ိဳေရာက္ရင္ သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု
2014-09-26 08:27
တိုက်ိဳေရာက္ရင္ သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

  တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရင္ ဘယ္ေနရာေလးေတြကို သြားသင့္သလဲ။

5264 Written by Chelmo
 ခ်စ္သူမ်ားသြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု
2014-09-19 02:28
ခ်စ္သူမ်ားသြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

ခ်စ္သူေတြအတြက္ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးေတြ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ လဒ္ေကာင္းမယ့္ပံုေလးေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

5037 Written by Chelmo
အသက္ရွင္စဥ္အတြင္း သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၂၇ ခု
2014-05-17 07:11
အသက္ရွင္စဥ္အတြင္း သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၂၇ ခု

၁။ သက္တန့္ပံုသ႑န္ရွိေသာ Zhangye Danxia ကုန္းေျမကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ Gansu မွာပါ။

4948 Written by Chelmo