ခ်စ္သူေတြအတြက္ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးေတြ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ လဒ္ေကာင္းမယ့္ပံုေလးေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၀၁. Fiji မွ Tavarua ကၽြန္း

၀၂. Australia မွ Great Barrier Reef ကၽြန္း

၀၃. Japan မွ Yoron ကၽြန္း

၀၄. Newcaledonia မွ Voh ကၽြန္း

၀၅. Hawaii မွ Maui ကၽြန္း

၀၆. Maldives

၀၇. Australia မွ Make Peace ကၽြန္း

၀၈. Croatia မွ Galesnjak ကၽြန္း

၀၉. Tahiti မွ Tupai ကၽြန္း

၁၀. Botswana မွ Okavango Delta

ကဲ အသည္းေလးေတြရွိတဲ့ေနရာကို ဘယ္သူနဲ႕ သြားမယ္လို႕ စိတ္ကူးထားလဲဆိုတာကို ေၿပာပါဦး။

Chelmo Team
Ref. buzznews