ကိုကို လူလည္ ♡♡♡
2014-08-26 16:37
ကိုကို လူလည္ ♡♡♡

ေတာ္ေတာ္လည္တဲ့ကိုကို

4402 Written by Chelmo
၁မိနစ္အတြင္း TOTORO ရဲ႕ ပံုေလးကို ဆဲြၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။
2014-08-03 10:47
၁မိနစ္အတြင္း TOTORO ရဲ႕ ပံုေလးကို ဆဲြၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

၁.ဘဲဥအတိုင္း စက္ဝိုင္းေလးကို စၿပီးဆဲြၾကည့္ပါ။

2943 Written by Chelmo
Micky Mouse ကလည္းခဲတံၿပန္ေတာင္းတတ္ပါတယ္...
2014-08-03 08:10
Micky Mouse ကလည္းခဲတံၿပန္ေတာင္းတတ္ပါတယ္...

Micky Mouse ကလည္းလုပ္ၿပတတ္တယ္ေနာ္။

3011 Written by Chelmo