ဒီဆိုင္ေလးကိုလာခဲ့ပင္မဲ့ ဆိုင္ေလးရဲ႕အေၿခအေနကို မၾကိဳက္ပါ။မၾကိဳက္တဲ့အခ်က္ေလးေတြက ဘယ္ဟာၿဖစ္မွာလဲ။

၀၁.ဒီဆိုင္ေလးပဲလာေနရေတာ့ ရုိးေနၿပီ။

၀၂.စက္ေတြမေကာင္းလို႕ မၾကိဳက္ေတာ့ဘူး။

၀၃.ဆိုင္ရဲ႕အၿပင္အဆင္က မလန္းဘူူး။

၀၄.သီခ်င္းအသစ္သိပ္မရွိဘူး။

 

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

အေၿဖကေတာ့

 

၀၁. ဒီဆိုင္ေလးပဲလာေနရေတာ့ ရုိးေနၿပီ။ ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့

ပိတ္ရက္မွာတန္ဖိုးရွိတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ သြားေနတဲ့ေနရာေၿပာေနတဲ့ စကားေတြကထပ္ေနတဲ့အတြက္ စိတ္ဆိုးေနတာပါ။

 

၀၂.စက္ေတြမေကာင္းလို႕ မၾကိဳက္ေတာ့ဘူး။ ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့

သူ႕မွာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကၾကီးမားၿပီး အသစ္ေတြ႕ရင္ ေၿပာင္းစီးမယ္ဆိုမယ္လို႕ ေတြးေနတာပါ။

 

၀၃.ဆိုင္ရဲ႕အၿပင္အဆင္က မလန္းဘူူး။ ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့သူကေတာ့

ခ်စ္သူနဲ႕နီးနီးကပ္ကပ္ေနခ်င္ၿပီး ထိေတြ႔ေနရမွ သေဘာက်သူၿဖစ္တဲ့အတြက္ သူကိုနားလည္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။

 

၀၄.သီခ်င္းအသစ္သိပ္မရွိဘူး။ ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့

အခ်စ္ဆိုတာ အေပးအယူရွိရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ထားသူပါ။ကိုယ့္ဘက္ခ်ည္းကပဲ ေပးဆပ္ေနရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရရွည္စဥ္းစားမွာ မဟုတ္ပါ။

 

Happiness Is To You

Chelmo Team

Ref. Naver