ေၿခေခ်ာင္းေလးေတြၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ပင္ကုိယ္ သဘာဝက ဘယ္လိုရွိေနမလဲ။

 ကဲေၿခေထာက္ေလးကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး ဘယ္လိုလူမ်ိဳးၿဖစ္မလဲဆိုတာကို ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

★ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး

ပံုပါအတိုင္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတြ႔ရတဲ့ ေၿခေထာက္ပါ။ ေၿခမၾကီးက အၿခားေသာ ေၿခေခ်ာင္းေလးေတြထက္ ၾကီးေနမယ္ဆိုရင္ အီဂ်စ္လူမ်ိဳး ေၿခေထာက္ပါ။
သူကေတာ့ အရမ္းကို ၾကင္နာတတ္ၿပီး ကဗ်ာဆန္သူ ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

★ ေရာမလူမ်ိဳး

ပံုပါအတိုင္း ေၿခမၾကီးကစၿပီး ေၿခခလယ္အထိ အရြယ္အစားက တူေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူကေတာ့ ေရာမလူမ်ိဳးပါ။ သူကေတာ့ နည္းနည္းရွက္တတ္ပါတယ္။
ဒါပင္မဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ဇဲြမေလွ်ာ့ပဲ၊ ၾကိဳးစာမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္က သူ႔မွာရွိပါတယ္။

★ ဂီရိလူမ်ိဳး

ပံုပါအတိုင္း ေၿခေခ်ာင္းပိုင္ရွင္ကေတာ့ ဂီရိလူူမ်ိဳးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာလုပ္လုပ္ ၾကိဳးစားၿပီးလုပ္ႏုိင္သလို၊ ဥာဏ္လည္းေကာင္းသူပါ။
လူအမ်ားကို သင္ၾကားၿပသေပးႏုိင္ေသာသူၿဖစ္ပါတယ္။

★ ေၿခခလယ္က ေကာင္ေနရင္

ေၿခခလယ္က ေကာက္ေနရင္ေတာ့ သြားခ်င္လာခ်င္တယ္။ အၿမဲတမ္း ခရီးသြားၿပီး ေနရာသစ္မွာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ေတြကို ရယူလိုေသာသူပါ။ ေနာက္ၿပီး လိမ္ေၿပာတာလဲ သိပ္ေတာ္တာေၾကာင့္ သတိထားပါ။

★ ေၿခသန္းက အရမ္းေသးရင္

သူကေတာ့ ကေလးဆန္ၿပီး အခ်ိန္ရွိရင္ ကစားေနခ်င္ေသာသူပါ။

★ ေၿခသန္းကို လိုအပ္သလို ကစားႏုိင္သူကေတာ့

ေၿခသန္းေလးကို လႈပ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ၾကိဳက္သလို လႈပ္ၿပီး အၿပင္ဘက္ကုိ ကားႏုိင္သေလာက္ကားႏုိင္ရင္ေတာ့ သူကေတာ့ အေၿပာင္းအလဲေတြကို မေၾကာက္ပဲ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေရွ႕ေလွ်ာက္ရဲသူ ၿဖစ္ပါတယ္။

Chelmo Team
Credit. tabi-labo
Credit Photo. tabi-labo