ေရခဲေတာင္မွာ စကိတ္စီးဖို့လာတဲ့သူက ပထမဆံုးမသြားခ်င္တဲ့ေနရာက ဘယ္ေနရာျဖစ္မွာလဲ

၁.ခ်က္ခ်င္း ေရခဲေတာင္ထိပ္တက္မသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့

၂. အလြယ္တကူစီးႏိုင္တဲ့ကြင္းကို မသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့

၃.စားေသာက္ဆိုင္ကိုမသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့

၄.ေရပူစမ္းကုိမသြားတဲ့သူကေတာ့

အေျဖကို သိရရင္ Comment ေလးေတြလည္းေရးခဲ့ပါဦးေနာ့။

---------------------------------------------------

ဒီေမးခြန္းေလးေတြရဲ့အေျဖကေတာ့-

၁.ခ်က္ခ်င္း ေရခဲေတာင္ထိပ္တက္မသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့ ကိုယ္ကဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္တဘက္ကျပန္ျပီးမစဥ္းစားေပးဖူးဆိုရင္လက္ေလ်ာ့လိမ့္မယ္။

၂. အလြယ္တကူစီးႏိုင္တဲ့ကြင္းကို မသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့ သူ ရည္မွန္းထားတဲ့သူကေတာ့နည္းနည္းျမင့္ေနမလားမသိဘူး။ နည္းနည္းစဥ္းစဥ္းစားစား လုပ္သင့္ပါတယ္။

၃.စားေသာက္ဆိုင္ကိုမသြားခ်င္တဲ့သူကေတာ့ သူကေတာ့ ပြဲလမ္းေတြသိပ္ျပီးၾကိုက္မဲ့ ပံုမေပါ္ပါဘူး။ မသိတဲ့သူေတြနဲ့သြားလာရတာ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ပံုရတယ္။

၄.ေရပူစမ္းကုိမသြားတဲ့သူကေတာ့ မဟုတ္မွလြဲေရာ သူကေတာ့ တခါမွရည္းစားစကား အေျပာမခံရေသးဘူးထင္တယ္။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Naver