ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလံုး သၾကၤန္အတက္ေန႔မွာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ၿ႔ပည့္စံုၿပီး က်န္းမာရႊင္လန္းၾကပါေစ 

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B