ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ကေတာ့ ပိတ္ရက္ေလးဆိုေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူၾကပါေနာ္

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B