ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ကေတာ့ ေအးေအးေလးနဲ႔ေနလို႔ေကာင္းတယ္

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B