ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေန႔တရက္ၿဖစ္ပါေစ

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B