ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေသာၾကာေန႔ ၿဖစ္ပါေစ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B