ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ေသြးေဗဒင္ေလးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ သူဘာေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုပစ္ထားတာလဲ ပါ။ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B