ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ကေတာ့ မိုးကေတာ့ တားမရဘူးထင္ပါတယ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B