ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ကေတာ့ မနက္ကတည္းက မိုးရြာလြန္းလို႔ ညေနေရာက္ေနသလား ခံစားရပါတယ္။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B