ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ကေတာ့ ရာသီဥတုကလည္း ေကာင္းေတာ့ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ေန႔တရက္ၿဖစ္မွာပါ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B