ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔လည္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿဖတ္သန္းႏုိင္ပါေစ။

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B