ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

ဒီေန႔ေဗဒင္ေလးမွာေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေသြးအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သူတို႔ေလးေတြ လက္ထပ္တာေနာက္က်ရတာလည္းဆိုတာကို သိရမွာေနာ္။ ဒီေန႔လည္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿဖတ္သန္းႏုိင္ပါေစ။ 

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B