Fortune

စိတ္ဆင္းရဲေနခ်ိန္ကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတာကို ေသြးအမ်ိဳးအစားအလုိက္ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္လား။

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႕ရပါၿပီ။

2014/10/29

၁၂ရာသီ ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။

2014/10/28

လက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ဒီလူရဲ႕ဘဝကို ဘယ္လိုၿဖတ္သန္းခဲ့ရလဲ၊ ဘယ္လုိစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္လဲဆိုတာကအစ သိႏိုင္တယ္လို႔ေၿပာၾကပါတယ္။

2014/10/27

 

ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။

2014/10/26

 

ေသြးေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။

2014/10/14

ဒီေန႔ေဗဒင္ကို ေအာက္မွာဖတ္လို႕ရပါၿပီ။

2014/10/10

ဒီေန႔ ေဗဒင္ကို ေအာက္မွာ ဖတ္လို႕ရပါၿပီ။

2014/10/09

၁၂ရာသီ ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။

2014/10/07

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ဖတ္လို႔ရပါၿပီ။

2014/10/06

ဒီေန႔အတြက္ ေသြးေဗဒင္ ဖတ္လို႕ရပါၿပီ။

2014/10/02

၁၂ရာသီ ေဗဒင္လည္းၿပန္လာပါၿပီ။ မနက္ၿဖန္အတြက္ ၾကိဳတင္လိုက္ပါတယ္။

2014/10/01

ေသြးအမ်ီဳးအစားေဗဒင္ ဖတ္လို႕ရပါၿပီ။

2014/10/01
Load More