၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကံေကာင္းၿခင္းေတြကို ဘယ္လို ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ရေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ကံေကာင္းၿခင္းေတြကိုု ရရွိႏုိင္ဖို႔ရန္ ရာသီခြင္အလိုက္ ၂၀၁၇ အတြင္း ဘယ္လို မေကာင္းတာေတြကို ေခ်မလဲ။

ပိုက္ဆံရွာေကာင္းတဲ့သူေလးက ဘယ္သူလဲ

ပိုက္ဆံမရွိတာထက္ ရွိတာက ပိုၿပီးေကာင္းတာေပါ့။ ပိုက္ဆံနဲ႔ဝယ္လို႔ရတဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ရာသီခြင္ေဗဒင္ အလုပ္အကိုင္ 16.5.2018

ရာသီခြင္ေဗဒင္မွာ ဒီေန႔ကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ ကိုတင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္