ခ်စ္သူမ်ားသြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

ခ်စ္သူေတြအတြက္ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးေတြ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ လဒ္ေကာင္းမယ့္ပံုေလးေတြကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တိုက်ိဳေရာက္ရင္ သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရင္ ဘယ္ေနရာေလးေတြကို သြားသင့္သလဲ။

အသက္ရွင္စဥ္အတြင္း သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၂၇ ခု

၁။ သက္တန့္ပံုသ႑န္ရွိေသာ Zhangye Danxia ကုန္းေျမကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ Gansu မွာပါ။