၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၾကီးအသင္း၏ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြ ႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပဲြကုိ ကေမာၻဇသာသနာ့ဗိမာန္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္ၾကီးအသင္း၏ ဥကၠဌၿဖစ္သူ ေဒၚစဝ္သီတာေထြးက အဖြင့္အမွာစကားေၿပာၾကားၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ အသက္(ရ၅)ႏွစ္အထက္ သက္ၾကီးဘိုးဘြားမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿခင္း၊၂၀၁၄၀၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အေၿခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပဲြတြင္ ဂုဏ္ထူးၿဖင့္ ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၾကေသာ အသင္းဝင္ သားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ၿပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ၿခင္းမ်ားကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ၾကီးအသင္းကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အသင္းသားဦးေရ ၁၁၄၅ ဦးရွိၿပီး လူမႈအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ေတာင္ၾကီးအသင္းတြင္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕မွ အသင္းဝင္မ်ားပါဝင္သလို၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ကို စိတ္ဝင္စားသူ အသင္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ေတာင္ၾကီးအသင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေမးရန္လိုပါက ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

★ လိပ္စာ : ကေမာၻဖသာသနာ့ဗိမာန္၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။
★ ဖုန္း : ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ (၀၁ ၃၈၁ ၄၃၉၊ ၀၉ ၈၆၁၃ ၁၅၇)

{gallery}news/world/20150821-tg{/gallery}

#ChelmoTeam