ဘယ္သူမဆို ရည္မွန္းခ်က္ေတြရွိပင္မယ့္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေအာင္ၿမင္တဲ့အခါ အေၿဖကို လက္ခံသူရွိသလို၊ ဆင္ေၿခမ်ားေပးသူလည္း ရွိပါတယ္။

ဘယ္လုိ ဆင္ေၿခေတြေပးလည္းဆိုတာကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္။

၀၁. အေၿဖကိုရရန္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုေမ့သြားတာေၾကာင့္ပါ။

၀၂. ကိုယ္မွာ ယံုၾကည္မႈေတြ မရွိေတာ့ပါ။

၀၃. အတိတ္က အေၾကာင္းေတြကို ေမ့လို႔မရေသးပါ။

၀၄. အေတြးေတြလြန္သြားခဲ့တယ္။

၀၅. ၿဖစ္လာမယ့္အေၾကာင္းေတြကို ေတြးၿပီးေၾကာက္ေနမိတယ္။

၀၆. ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ေၿ႔ပာင္းလဲမႈေတြကို လက္မခံႏုိင္ဘူး။

၀၇. ေရကုန္ေရခန္း ၾကိဳးစားၿပီးသြားၿပီ။

၀၈. ငါစဥ္းစာတာေတြ နည္းနည္းလိုသြားတယ္။

၀၉. ငါ့မွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။

၁၀. ေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ ၾကိဳးစားတာထက္၊အနာဂတ္မွာ ၿဖစ္လာမယ့္ကိစၥကိုေတြးေၾကာက္ေနမိတယ္။

၁၁. ဘာၿဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာေတြးဖို႔ရန္ လိုအပ္ခဲ့တယ္။

၁၂. တခုခုကို ဆံုးရႈံးေတာ့မယ္လို႔ ခံစားခဲ့ရတယ္။

၁၃. အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။

၁၄. ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ၿပသာနာေတြက ကိုယ့္မွာပဲၿဖစ္ေနတဲ့ကိစၥလို႔ ေတြးမိခဲ့တယ္။

၁၅. က်ရႈံးမႈဆိုတာက ေနာက္ၿပန္လွည့္ဖို႔ရန္ သတိေပးေနၿပီလို႔ ထင္တယ္။

၁၆. ကိုယ့္ရဲ႕အေၿခအေနကေတာ့ သနားစရာေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တယ္။

#ChelmoTeam
Credit. tabi-labo
Credit Photo. tabi-labo