ကတိစကားဆိုတာ…

စြန္ကေလးကို ခ်ည္ေနွာင္တဲ့ ၾကိဳးျဖစ္တယ္။

ပ်က္သြားတဲ့ ကတိစကားပိုင္ရွင္ဟာ ၾကိဳးျပတ္တဲ့စြန္ကေလးပိုင္ရွင္လိုပဲ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေတာ့ျပီ။

စြန္ကေလးကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေက်ာခိုင္းလို႔။

ကတိစကားဆိုတာ…

လိပ္ျပာကေလးရဲ႕ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ေလးလို။

လိပ္ျပာကေလးကို လိုခ်င္လြန္းလို႔ လိုက္ဖမ္းခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲ ဖမ္းမိသူက လိပ္ျပာကေလးရဲ႕ ပိုင္ရွင္ေပါ့။

လိပ္ျပာကေလးကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့လို႔။

ကတိစကားဆိုတာ…

အျဖဴေရာင္ တံတားေလးတစင္းျဖစ္ခဲ့မယ္။

မက်ိဳးမခ်င္းေတာ့ ျမစ္ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းနီးေနဦးမယ္ေလ။

ေလွတစ္စင္းကေတာ့ ဆိတ္ျငိမ္စြာ ေလွာ္ခတ္သြားေလရဲ႕။

ကတိစကားဆိုတာ…

ႏွစ္ေယာက္လံုးကို ခ်ိန္ကိုက္တဲ့ ဗံုးတစ္လံုးမျဖစ္ဖို႔လိုတာ ကတိထားသူ သိေစခ်င္ေပါ့။

တကယ္ေတာ့ လွပတဲ့ ကတိစကားဆိုတာ…

ႏွလံုးသားထဲက သစၥာတရားနဲ ႔ ထုပ္ပိုးခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေမတၱာလက္ေဆာင္ေလးပါ။

ကတိထားသူ ႏွလံုးသားနဲ႔ ေပးဆပ္ယူပါ။

ေႏြတာ
#ChelmoTeam
Credit Photo. tabi-labo