အိမ့္ခ်စ္ရဲ႕ "ခ်စ္ပန္းႏႈတ္ခမ္း" သီခ်င္းေလးနဲ႕ အတူ Karaoke ၿပိဳင္ပဲြေလးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရေအာင္ေနာ္။

https://www.youtube.com/watch?v=3AWgtnkCjf8

☆ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္

ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာ (Entry Page) တြင္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။သီခ်င္းအၿပီးတြင္လည္း "Entry Form" Link ကိုႏွိပ္ၿပီး ေလွ်ာ္လႊာ တင္ႏုိင္တယ္ေနာ္။

http://basicfront.easypromosapp.com/p/214968

{gallery}news/world/20160202{/gallery} 

ၿပိဳင္ပဲြဝင္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၀၁. အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မွ ၂၈ ႏွစ္ အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ (အိမ္ေထာင္မရွိ၊ အပ်ိဳၿဖစ္ရမည္။ အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးသူ ၿဖစ္ရမည္)

၀၂. LipIce Myanmar မွ သတ္မွတ္ထားေသာ သီခ်င္းၿဖင့္သာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္။ (ၿပိဳင္ပဲြေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္း ႏွင့္ "ခ်စ္ပန္းႏႈတ္ခမ္း" သီခ်င္း ႏွစ္ပုဒ္အား သီဆိုရမည္ၿဖစ္သည္)

၀၃. အၿခားေသာ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပဲြမ်ားတြင္ ဆုရရွိၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ေတးစီးရီးထုတ္လုပ္ၿပီးသူမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။

၀၄. ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္သူမ်ားသည္ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို မိမိအစီအစဥ္ၿဖင့္သာ က်ခံရမည္။ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပမည့္ အဖဲြ႕အစည္းမွ လံုးဝတာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

၀၅. ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။

၀၆. ROHTO မိသားစုမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။

☆ ေရြးခ်ယ္မည့္ပံုစံ

Step1

LipIce Facebook Page တြင္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထဲမွ ပဏာမၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားကို ဖုန္းၿဖင့္ အသံစစ္ေဆးေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္ၿပီး ေအာင္ၿမင္သူမ်ားကိုသာ ၿပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားမည္ၿဖစ္သည္။

Step2

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပဏာမ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူေတြ႕အသံစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ရန္ ဇကာတင္ ၂၀ ဦးကိုထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ပါမည္။

Step3

ၿပိဳင္ပဲြဝင္သီခ်င္းမွာ LipIce Facebook တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ သီခ်င္းၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး သီးခ်င္းဆိုစဥ္ ႏွစ္သက္ရာ Peformance မ်ားၿဖင့္ တင္ဆက္ၿပသမႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပဲြတြင္ "ခ်စ္ပန္းႏႈတ္ခမ္း" သီခ်င္းႏွင့္အတူ၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ စုစုေပါင္း သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ေမးၿမန္းလိုပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏုိင္ပါသည္။

09 43105307, 09 799555315, 09 9977946020, 09 9977946021

‪#‎LipIceMyanmar‬
‪#‎LipIceKaraokeContest‬