၁.ဘဲဥအတိုင္း စက္ဝိုင္းေလးကို စၿပီးဆဲြၾကည့္ပါ။

၂.ေခါင္းေပၚမွာ မႈိေလး ၂ ခု ထပ္ထည့္လိုက္ပါ။

၃.ဗိုက္ကေလးကို ဆဲြၿပီးသြားရင္ေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းေမႊးေလး ၆ ေခ်ာင္း၊ ဗိုက္မွာ ဂ ေလး ၇ ခု ေရးပါ။

၄.မ်က္လံုးေသးေသးေလး၊ ႏွာေခါင္းေလးနဲ႔ ၿပံဳးေနတဲ့ ပါးစပ္ေလးကို ဆဲြပါ။

၅.ထိီးေလးဆဲြၿပီးရင္ အၿမီးေလးကိုဆဲြေပးဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။

၆.လက္နဲ႔ေၿခေထာက္ကေလးကို ဆဲြလိုက္ရင္ေတာ့ TOTORO ၿဖစ္သြားပါၿပီ။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. @tokimekikakumei