လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို ႏွိပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ကိုယ္ခႏၵာအတြင္းမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစမွာပါ။

2018/09/25

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/24

မ်က္လံုးေတြဆိုတာက ကၽြန္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးေတြနဲ႕ စိတ္က လႊမ္းမိုးထားတဲ့ အတိုင္း အရာဝတၲဳေတြကို သတိမူျမင္မိတတ္ၾကပါတယ္။

2018/09/24

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/24

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/23

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

2018/09/22

တဖက္သတ္အခ်စ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကေတာ့ ၿပင္းထန္မယ္လို႔ အားလံုးထင္ပါလိမ့္မယ္။

2018/09/21

ကိုယ္ခ်စ္ နဲ႔ သူခ်စ္ တစ္ထပ္တည္းက်ျပီး လက္တြဲရတဲ့သူေတြကေတာ့ ကံအေကာင္းဆံုးေပါ့ေနာ္....

2018/09/21

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/09/21

အေမကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အရင္းနီးဆံုးေသာ သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။

2018/09/20

ဘယ္မိန္းကေလးမဆို တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံလြန္းတယ္

2018/09/20

★★ ေၿမလက္၊ ေအးေအးေဆးေဆး ဘဝကိုရင္ဆိုင္ေနေသာသူ

2018/09/20
Load More