ဂ်ပန္မွာ မိန္းကေလးတေယာက္က အိတ္ဝယ္လိုက္တာမွာ တစ္ခုမွားေနမွန္းမသိပါ။

ပုံေလးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္သြားေနာ္။

၀၁. နယူးေယာက္

 

၀၂. လန္ဒန္

၀၃. ပဲရစ္