ဂ်ပန္ကို ပထမအဆံုးအၾကိမ္သြားရင္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္အခ်က္ေလးေတြကို တင္ၿပလိုက္ပါတယ္။

2018/10/12

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/12

မိသားစု သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းနဲ႕ ၾကီးၿပင္းလာတဲ့ မိန္းကေလးဆိုတာ ဘယ္လိုၿဖစ္မလဲ။

2018/10/11

ကမာၻေပၚမွာ ေယာက်ၤားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပင္မဲ့ ေယာက်ၤားေကာင္းဆိုတာ လက္တဆုပ္စာသာရွိပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႕ေတာ့ ဘဝတစ္သက္တာ လက္တဲြႏုိင္ရန္အတြက္ကိုသာ စဥ္းစားၿပီး လက္တဲြၾကတာပါ။

2018/10/11

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/11

ကိုယ္ဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဴးၿဖစ္မလဲ။ ...........................

2018/10/10

မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ၤားေလးေတြ ထင္သေလာက္ မရႈပ္ေထြးပါ။

2018/10/10

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/10

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/09

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/08

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/07

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

2018/10/06
Load More