ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွစ၍ ကမာၻႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ LINE Appication တြင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ Creator မွေရးဆဲြေသာ ၿမန္မာဇာတ္ေကာင္ Sticker ကိုဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါၿပီ။

2015/04/11

တရုတ္ၿပည္မွ ထူးၿခားေသာ သတင္းတစ္ခုက တကယ္ကို ထူးၿခားေနတာပါ။

2015/04/10

FOLLOW ME ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ နာမည္ၿဖင့္ လူသိမ်ားေသာTa-Fa Trading Co.,Ltd ၏ ႏွစ္(၂၀)ၿပည့္ အခမ္းအနားကို Western Park Royal Restaurant တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

2015/03/09


Lucky Man Co., Ltd မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ Good Year အမွတ္တံဆိပ္ တာယာ၏ (Assurance DuraPlus) ကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ၿခင္း အခမ္းအနားကို Sule Shangri-La Hotel တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

2015/03/09

 

AEON 1% Clud Foundation က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းၿပည္ေဒသအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံမႈမ်ားကို အစဥ္မၿပတ္ ၿပလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

2015/03/03

Rohto-Menthotalum (Myanmar) Co., Ltd မွ အသစ္ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ေသာ Happy Event အမွတ္တံဆိပ္ (အေၾကာၿပတ္ၿခင္းအား ကာကြယ္သည့္ Lotion) ၏ ကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ၿခင္း အခမ္းအနား ကို Sule Shangri-La Hotel တြင္ ယေန႔ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

2015/02/28


ၿပည္လမ္း၊ ၇မိုင္ခဲြတြင္ရွိေသာ Suzuki ႏွင့္ TATA ကားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေသာ Aung Motor တြင္လက္ရွိ ကားေစ်းကြက္၏ အေၿပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးၿမန္းခဲ့ပါတယ္။

2015/02/24


ၿမန္မာၿပည္၏ စီးပြားေရးအေၿခအေန ေၿပာင္းလဲေနေသာကာလအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံၿခားမွ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားဟာလည္း ၿမန္မာၿပည္ေစ်းကြက္ထဲကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာေနပါၿပီ။

2015/02/18

 

Champions League မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ အီတလီမွ ROMA ကလပ္ရဲ႕ပရိသတ္တစ္ဦးၿဖစ္ေသာ စုတီဖါႏုိဟာ သားၿဖစ္သူနဲ႕ အတူတူ FC BAYERN ပဲြေလးကိုၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

2015/02/16

မိန္းကေလးဘက္ကေတာ့ သူ႔ကို ၾကိဳက္တယ္လို႔ဆိုတဲ့ ရင္ထဲကစကားကို မေၿပာႏုိင္ပင္မဲ့ သူ႔ကို သိေစခ်င္ပါတယ္။

2015/02/14

ႏႈတ္ခမ္းမွာ အေပၚႏႈတ္ခမ္း ကေတာ့ ႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္ရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကေတာ့ လိုအင္ဆႏၵကိုေဖာ္ၿပပါတယ္။

2015/02/13

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္ ၏ ၈၈ၾကိမ္ေၿမာက္ Anniversary & Funfair ပဲြေလးကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

2015/02/12
Load More