ကဲ Sis တို႕ဘယ္လို ေနလဲ ...

2018/09/04

"မင္း ဒီေန႕ရံုးေနာက္က်တာ တစ္နာရီေက်ာ္ပါလားကြ၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲ"

2018/09/03

နံပါတ္ ၁ ကိုေရြးလိုက္တဲ့သူကေတာ့

2018/09/03

ကဲ Sis တို႕ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ ...

2018/09/03

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက ၿဖစ္မွာလဲ ...

2018/09/02

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက အညံ့ဆံုးလဲ ...

2018/09/01

★ သူ႕အသံေလးကို ၾကားခ်င္တယ္

2018/08/31

★ ေယာက်ၤားေလးက ခ်စ္တယ္ လို႔ လိမ္ေၿပာတတ္တယ္

2018/08/31

"ဓူဝံၾကယ္ ဆိုတာ ဘယ္ဟာလဲဟင္ ဘိုးဘိုး" 

2018/08/31

ဒီေန႔ Sis တို႔ကားထဲက အေၿခအေနက ...

2018/08/31

၀၁. အၿမီးကေလးက ေထာင္ေနရင္

2018/08/30
Load More