တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အၾကိဳက္မတူပင္မဲ့ အၿပင္ပိုင္းၾကည့္ၿပီး ဒီမိန္းကေလးကေတာ့ အရမ္းလွတယ္လို႕ခံစားရတဲ့အခါမ်ိဳး ၾကံဳဖူးမွာပါ။

ကုိယ့္အၾကိဳက္နဲ႕မဆိုင္ပဲ မိန္းမေခ်ာေလးဟုတ္လား မဟုတ္လားဆိုတာကို မိန္းမေခ်ာတြတ္နည္း ရွိပါတယ္။

ဘယ္လို တြက္ခ်က္ရလဲဆိုတာကေတာ့ ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ေနာ္။

၀၁. မ်က္လံုးေနရာကို ဘံုထားၿပီး ေခါင္းရဲ႕ငယ္ထိပ္အထိ အရွည္ ႏွင့္ ေမးေစ့အထိ အရွည္က တူရပါမယ္။
၀၂. မ်က္စိႏွစ္လံုးၾကားမွာရွိေသာ အက်ယ္နဲ႕ ႏွာေခါင္းရဲ႕အက်ယ္(အလ်ား) က တူရပါမယ္။
၀၃. မ်က္စိႏွစ္လံုးၾကားမွာရွိေသာ အက်ယ္နဲ႔ မ်က္လံုးရဲ႕အက်ယ္(အလ်ား) က တူရပါမယ္။
၀၄. ပါးစပ္ရဲ႕အက်ယ္(အလ်ား)က ႏွာေခါင္းရဲ႕အက်ယ္ (အလ်ား) ထက္ ၁.၅ ဆ က်ယ္ရပါမယ္။
၀၅. ေဘးမ်က္ႏွာရဲ႕အက်ယ္က ႏွာေခါင္းရဲ႕အက်ယ္ထက္ ၄ ဆ ရွိရပါမယ္။

တိုင္းတာခ်က္က ကြာၿခားခ်က္ သုည နဲ႔နီးရင္နီးသေလာက္ စာဖတ္ေနသူကေတာ့ မိန္းမေခ်ာေလးပါပဲ။

Chelmo Team
Ref. All About
Photo By. http://4.bp.blogspot.com/