ကိုယ္ဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဴးၿဖစ္မလဲ။ ...........................

ညေနတစ္ရက္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကာရာအိုေက သြားခဲ့မယ္ ဆိုပါဆို႔။
ကာရာအိုေကမွာ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ၿပန္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။
ကာရာအိုေကကို မသြားဘူးတဲ့သူလည္း နည္းနည္း စဥ္းစားၿပီး ေၿဖၾကည့္ပါေနာ္။

၁. ခ်က္ခ်င္း မိုက္ေကာက္ၾကိဳင္ၿပီး သီခ်င္းစၿပီး ဆိုခဲ့တယ္။

၂. သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ အတူတူ ႏွစ္ေယာက္ သီခ်င္း ဆိုခဲ့တယ္။

၃. သူငယ္ခ်င္းကို ဟိုသီခ်င္းဆို ဒီသီခ်င္းဆို ဆိုၿပီး သီခ်င္းေတြ ထိုင္ေတာင္းခဲ့တယ္။

၄. စားစရာ၊ ေသာက္စရာ ေတြ မွာ ေနခဲ့တယ္။

၅. ကိုယ္ဆိုခ်င္တဲ့ သီခ်င္း ကို ေအးေအး ေဆးေဆး ရွာေနခဲ့တယ္။

၆. ကာရာအိုေက မဆိုတတ္ဘူးဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြဆိုတာကိုပဲ နားေထာင္ေနခဲ့တယ္။

ကဲ သူငယ္ခ်င္းတိုု႔႔ရဲ႕ အေၿဖကေတာ့ ဘယ္ နံပါတ္ ၿဖစ္မလဲ ဆိုတာကို ေရးခဲ့ေနာ္။

---------------------------------------------------------------------------------------

ဒီေမးခြန္းေလးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေရာညီေထြေအာင္ ေနတတ္လားကို သိရမွာပါ။

၁. ပတ္၀န္းက်င္ရဲဲ႕ အားေပး ဂရုစိုက္မႈကို လိုခ်င္တဲ့သူ

ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေရာညီေထြေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ ခက္ပင္မဲ့၊ ကိုယ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြကို ဦးစီးၿပီး ေရွ႕ေဆာင္သြားႏုိင္မဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
တေယာက္တည္း လုပ္ခ်င္တာပဲလုပ္ေနတယ္တဲ့အတြက္ တခါတေလ အထီးက်န္ေနတတ္ပါတယ္။

၂. ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေရာညီေထြေအာင္ ေနတတ္တဲ့သူ

ကိုယ့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ေတြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက္ု ေပ်ာ္ေအာင္ထားတတ္တဲ့သူပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါပင္မဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို အသံုးခ်လြန္ၿပီး တာ၀န္ေတြက္ု ေခါင္းေရွာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေလးလည္းရွိတတ္ပါတယ္။

၃. နံပါတ္ ၂ လိုပဲ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သင့္ၿမတ္ေအာင္ ေနတတ္တဲ့သူ

ကိုယ့္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ အစြမ္းအစရွိတဲ့ သူကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အမိန္႔ေပးႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕ ထင္ၿမင္ခ်က္ကို အေလွ်ာ့မေပးတဲ့ အက်င့္ေလးကို ေဖ်ာက္သင့္ပါတယ္။

၄. မိခင္တေယာက္လို စိတ္ရွိတဲ့သူ

မိခင္တေယာက္လို လိုေလစိတ္မရွိေအာင္ စီီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္း အရမ္းကို ပင္ပန္းေနတဲ့သူတေယာက္ ၿဖစ္မွာပါ။
အသင့္အတင့္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေရာညီေထြေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ အားလံုးက ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံပါလိမ့္မယ္။ တခါတေလ အထီးက်န္ေနတတ္ပါတယ္။

၅. တေယာက္တည္း ေနခ်င္တဲ့သူ

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုတာကို မေမ့ပင္မဲ့ ၿဖစ္ႏုိင္ရင္ တေယာက္တည္း ေနခ်င္တဲ့သူတေယာက္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ့္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကို ၀င္ဖို႔ စိတ္ကူး မရွိပါ။

၆. မပတ္သက္ခ်င္တဲ့သူ

အၿမဲတမ္း တေယာက္တည္း ေနတတ္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔လည္း အထိုက္အသင့္ မေနတတ္ပါ။
အၿမဲတမ္း ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေၿပာေနတဲ့ အတြက္ လူခ်စ္လူခင္နည္းပါလိမ့္မယ္။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Naver