ကန္စြန္းဥ ေပၚခ်ိန္ေရာက္ျပီဆိုေတာ့ ကန္စြန္းဥေလး လုပ္စားၾကည့္ၾကပါဦး...

ပါဝင္ပစၥည္းေတြလည္း အလြယ္တကူရႏိုင္လို႔ အရသာရွိရွိ အခ်ိဳတဲပါဦး...


https://www.youtube.com/watch?v=CxNxDKBo0DQ

၀၁. ကန္စြန္းဥ
၀၂. ဆီ
၀၃. သၾကား
၀၄. ပဲငံျပာရည္
၀၅. ႏွမ္းမဲ
၀၆. ဆီစုပ္စကၠဴ
.
#ChelmoTeam
#SweetPotat