ဒါေလးကိုဖတ္ၿပီး Diet လုပ္ရင္အသံုးဝင္မယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ကေတာ့ ေအာက္မွာဖတ္ေပးေနာ္။

၀၁.လည္ပင္းမွရင္အံုအထိ း ႏုိ႕ပူ

၀၂.ရင္သား း ဒိန္ခ်ဥ္၊ ငါး

၀၃.ဗိုက္ေအာက္ပိုင္း း ပါမုန္႕.၊ ေခါက္ဆဲြ၊ သၾကားလံုး၊ ကစြန္းဥ၊ ဟင္းရြက္ၿပဳတ္

၀၄.ဒူးအေပၚ း ေခ်ာ့ကလက္၊ ဘီစကစ္၊ ဘီယာ

၀၅.ေၿခခ်င္းဝတ္ း ေရခဲေခ်ာင္း

၀၆.လက္ေမာင္း း အသား၏အဆီ၊ ခရမ္၊ ေထာပတ္၊ ေရခဲေခ်ာင္း(ႏုိ႕ၿဖင့္လုပ္ထားေသာေရခဲေခ်ာင္း)

၀၇.ဗိုက္ း ထမင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာပါမုန္႔၊ ထမင္းခ်ိဳး၊ ပဲပုတ္၊ ေရြဖရုံသီး

၀၈.ဗိုက္ေခါက္(ခါးပတ္ဝန္းက်င္) း ပဲပုတ္

၀၉.ေပါင္(အေရွ႕ပိုင္း) း သံုးထပ္သား၊ မုန္႕၊ အေနာက္တိုင္းမုန္႕

၁၀.ေၾကာဘက္(ခ်ိဳင္းေအာက္) း Olive oil

၁၁.ေၾကာေအာက္ဘက္ း ဒိုးနပ္၊ ဟင္းရြက္ေၾကာ္

၁၂.တင္ပါးေအာက္ း ေဆာ္ဒါ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရခဲေခ်ာင္း(အသီးမွလုပ္ေသာေရခဲေခ်ာင္း)

၁၃.ေၿခသလံုး း အသား၊ ဆား

၁၄.ပခံုး း ၾကက္သားေၾကာ္၊ ဝိုင္

၁၅.ေပါင္အေနာက္ပိုင္း း အသား

၁၆.ဒူးအေနာက္ပိုင္း း ဒိန္ခ်ဥ္

#ChelmoTeam