အလုပ္မ်ားတဲ့သူေတြမွာ ၁ရက္၈နာရီအတြင္း လုပ္္္္စရာေတြက ပံုေနတတ္တယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အဆင္ေၿပမွာလဲ။

၂မိနစ္အတြင္း လုပ္ႏုိင္ေသာ ကိစၥကိုၿပီးေအာင္လုပ္ပါ။

လူေတြကမ်ားေသာအားၿဖင့္ အလုပ္ကို အခ်ိန္ဆဲြတတ္၏။အခ်ိန္ဆဲြေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေတြက ပံုလာတတ္ပါတယ္။

အလုပ္ေတြက ပံုလာေသာေၾကာင့္ ဘယ္အလုပ္ကို စၿပီးကုိင္ရမလဲဆိုတာကို မသိၿဖစ္လာပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့လည္းစိတ္ညစ္လာမွာပါ။စိတ္ညစ္လာေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွာလည္း ေဒါသထြက္ၿပီး ၿပီးသင့္ေသာကိစၥေတြလည္း မၿပီးေတာ့ပါ။

၂မိနစ္အတြင္းၿပီးေအာင္လုပ္မည္ဆိုေသာ အလုပ္ဆိုတာ ဘယ္လုိအလုပ္မ်ိဳးၿဖစ္မွာလဲ။

ဥပမာအားၿဖင့္ တေယာက္ေယာက္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီးေမးရမဲ့ကိစၥဆိုရင္ ၂မိနစ္အတြင္းၿပီးႏုိင္ပါတယ္။လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကို ေမးရမဲ့အလုပ္ဆိုရင္လည္း ၂ မိနစ္ၿဖင့္ၿပီးႏုိင္ပါတယ္။ အိမ္မွာ ထမင္းစားၿပီး ပန္းကန္ေဆးတာလည္း၂ မိနစ္ၿဖင့္ၿပီးႏုိင္ပါတယ္။

အလုပ္အားလံုးက ၂ မိနစ္နဲ႕ၿပီးမယ္လို႕မဆိုလိုပါ။

၂မိနစ္အာရုံစိုက္လိုက္ရင္ ၿပီးသင့္ေသာအလုပ္ေတြက ၿမန္ၿမန္ၿပီးသြားမယ္ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ပါ။

အေလ့အက်င့္တခုကို စၿပီးလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ၂ မိနစ္ပဲ အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။

ဥပမာမနက္လမ္းထေလွ်ာက္မယ္လို႕ေတြးထားၿပီးမထႏုိင္ေသာေန႕ရက္ေတြလည္းမနည္းေတာ့ပါ။

ဒါပင္မဲ့လုပ္မယ္ဆိုရင္ မနက္ထၿပီး ၂ မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးပါ။
၂မိနစ္အတြင္း အက်ၤိလဲၿပီး အၿပင္ထြက္လိုက္ၿပီဆိုရင္ပဲ
သူ႕ဟာနဲ႕သူ လမ္းေလွ်ာက္ၿဖစ္သြားမွာပါ။၂ မိနစ္ေလာက္ စိတ္ကို အာရုံစိုက္ေစခ်င္တာပါ။

ဒါပင္မဲ့ ၂ မိနစ္နဲ႕ မၿပီးေသာကိစၥေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ။၂မိနစ္နဲ႕ မၿပီးရင္ေတာ့ ခဏထားလိုက္ပါ။အေၾကာင္းအရာအေပၚမူတည္ၿပီး ေစာင့္သင့္ေသာကိစၥဆိုတာလဲရွိပါတယ္။

Chelmo Team
Happiness Is To You
Ref.http://www.huffingtonpost.jp/