အလုပ္မွာေတာ္တဲ့သူဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးၿဖစ္မလဲ။

၀၁. တကယ္ေတာ္တယ္ေနာ္

ကိုယ္ကေအာင္ၿမင္ဖို႕အတြက္ရန္သူကိုတတ္ႏုိင္သေလာက္နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ထို႕အတြက္ေၾကာင့္သူတပါးကို ခ်ီးက်ဳးတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ထိုမွာသာလွ်င္ ရန္သူနည္းနည္းနဲ႕ ကိုယ္ကတကယ္လို႕ဒုကၡေရာက္ရင္လည္းကူညီမဲ့သူ ေပါပါလိမ့္မယ္။

၀၂.အခ်ိန္ရွိပါတယ္

ကိုယ္ရဲ႕ဝန္ထမ္းကို သင္ေပးဖို႕လည္း ဝင္မေလးပါ။ကိုယ္ရဲ႕အခ်ိန္ကိုဘယ္လုိအသံုးခ်ရမလဲဆိုတာကို အၿမဲတမ္းစဥ္းစားထားၿပီးၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူကိုဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ေပးမလဲဆိုတာကို ဆံုးၿဖတ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။

၀၃.ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ကိုယ္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ ကိိုယ့္ရဲ႕ Customer၊ ကိုယ္ရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ကို ေလးေလးစားစားနဲ႕ ေက်းဇူးသိတတ္ဖို႕လုိပါတယ္။ေက်းဇူးတင္စကားကို လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို ေၿပာၿဖစ္ေအာင္ေၿပာပါ။ဒါမွသာလွ်င္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ဆက္ဆံေရးကပိုၿပီး တိုးတက္လာၿပီး ယံုၾကည္မူလည္း ပိုၿပီးရလာမွာပါ။

၀၄.စကားကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားေၿပာတတ္၏

ဒီကိစၥကၿဖစ္ႏိုင္တယ္မၿဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာကိုထင္ပါတယ္လုပ္ၾကည့္မွသိမွာပါနည္းနည္းစဥ္းစားပါရေစ၊ စသည္ၿဖင့္ မၿပတ္မသားေၿပာေလ့မရွိပါ။ၿဖစ္ႏုိင္တယ္ မၿဖစ္ႏုိင္ဘူးကို ၿပတ္ၿပတ္သားသားေၿပာႏုိင္တဲ့ သတၱိရွိဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။

၀၅.ၿဖစ္ေအာင္လုပ္မည္

ေတာ္တဲ့သူဟာၿဖစ္ကိုၿဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လို႕ၿဖတ္ထားလွ်င္ဘာကိုမွအဆံုးမဆိုေတာ့ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္လုပ္ဖို႕ပဲအားစိုက္ပါေတာ့တယ္။ဘယ္သူကိုမွလည္း အၿပစ္မတင္၊ ပန္းတိုင္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး လုပ္သင့္တာကို
တဆင့္ၿပီးတဆင့္လုပ္သြားတာပါပဲ။

Happiness Is To You
Chelmo Team