နွစ္ေပါင္း ၂၃နွစ္ၾကာျပိီးေနာက္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ယူနက္စကို ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈအေမြးအနွစ္ အဖြဲ႔ေကာ္မတီမွ ဆန္ခါတင္ ၃၆ခုအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ အဇာဘိုင္ဂ်န္မွာ  ျပဳလုပ္မည့္ပြဲအတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း ယူနက္စကိုမွ ဇူလိုင္ ၂ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဇြန္လ ၃၀၇က္ေန႔မွ ဇူလိုင္ ၁၀ရက္ေန႔အထိ အဇာဘိုင္ဂ်န္နိုင္ငံမွာ က်င္းပေနသည့္ ကမာၻ႕ေရွးေဟာင္း

အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီရဲ႕ ၄၃ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ အေမြအနွစ္စာရင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆန္ခါတင္စာရင္းထဲ ပါရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

လာမည့္ဇူလိုင္ ၅ရက္နဲ႔ ၆ရက္တြင္ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္တီ၀င္ ၂၁ ေယာက္က ျမန္မာနိုင္ငံ

ပုဂံေဒသနဲ႔ လာအိုနိုင္ငံမွ Plane of Jars ဟု သိၾကသည့္ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္အိုးၾကီးမ်ားရွိရာ

လြင္ျပင္တို႔ကို ကမာၻ႕အေမြအနွစ္ စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းရန္ ယင္းအစည္းအေ၀းမွာ

စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၁ရာစုမွ ၁၃ရာစုၾကား ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊ အပူပိုင္းေဒသတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ပုဂံေခတ္

လက္ရာေစတီပုထိုးမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ား ပါ၀င္ျပီး ဗုဒၶဘာသာအထိမ္းအမွတ္

ဗိသုကာလက္ရာမ်ား အမ်ားအျပားေတြ႕ရွိေသာ ေဒသျဖစ္တယ္လို႔ ယူနက္စကိုမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ရန္ ၁၉၉၆ခုနွစ္ထဲက စာရင္းတင္သြင္းခဲ့

ေသာ္လည္း ဘုရား၊ ပုထိုးမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္

ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

 ျမန္မာဘက္မွ နွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ၾကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ျပီး

လြန္ခဲ့တဲ့ ၆နွစ္မွ စတင္ကာ ယူနက္စကိုမွ ပုဂံေဒသ စာရင္း၀င္ေရးအတြက္ ကူညီ

ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

Source : Mizzima