မီဒီယာတစ္ခုရဲ႕တင္ျပခ်က္အရ IU က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၀၀ (ကိုရီးယားေငြ ၀မ္၁၀သန္း)ကို Seocho ခရိုင္ရံုးကေန တစ္ဆင့္

ေဆြမ်ိဳးေတြ သားသမီးေတြမရွိဘဲ တစ္ေယာက္တည္းေနထိုင္ေနရတဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔

ခ်ိဳ႕တဲ့ျပီး အားကိုးစရာမရွိတဲ့ လူအဖြဲ႔အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

IU က ၂၀၁၆ခုနွစ္ကတည္းက အခုလိုမ်ိဳး နွစ္စဥ္ ၀မ္၁၀သန္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ သူမ

ဒီနွစ္လွဴတဲ့ ပိုက္ဆံကိုေတာ့ အပူလိႈင္းဒဏ္ကာကြယ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳသြားမယ္

လို႔ သိရပါတယ္။ cooling comforters အခု ၁၀၀ကိုလည္း ျပည္သူေတြကိုေပးပို႔

နိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူမလွဴဒါန္းတဲ့အေၾကာင္းကို လ်ိဳ႕၀ွက္ထားဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

အခုလိုမ်ိဳးေပၚထြက္လာခဲ့တာပါ။ IU က ဒီမွာတင္မဟုတ္ဘဲ တျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ

လည္း လွဴဒါန္းေနတယ္လို႔ သိရပါေသးတယ္။ Gangwon စီရင္စု မီးေလာင္မႈေၾကာင့္

ဆံုးရႈံးမႈေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ မိသားစုေတြကိုလည္း ေဒၚလာ ၈၂၆၀၀ ကိုလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

 

Credit - Soompi