သင့္ရဲ႕လက္မွာ ဘာလမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ပါလဲဆိုတာကို ရွာၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

၀၁. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကေတာ့ အသက္လမ္းေၾကာင္းကေန ဆက္ၿပီးရွည္ထြက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါရင္ေတာ့ သင္ဟာ ကံအလြန္ေကာင္းေသာသူၿဖစ္ၿပီး အၿခားေသာသူေတြကို ဆဲြေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူၿဖစ္ၿပီး အရာရာမွာေအာင္ၿမင္သူၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၀၂. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးကံေကာင္းသူၿဖစ္မွာပါ။ ဆိုလိုတာက သူေဌးသား၊ သူေဌးသမီးနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ပါလိမ့္မယ္။

၀၃. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါသူကေတာ့ စိတ္ကူးေကာင္းၿပီး တီထြင္ၾကံဆတတ္သူၿဖစ္ၿပီး လူအကဲခတ္ေတာ္သူလည္း ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၀၄. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါသူကေတာ့ ထူးၿခားပါတယ္။ လူ၁ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ေလာက္သာပါတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။vထူးၿခားေသာသူၿဖစ္ၿပီး အေတြးအေခၚလည္းေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၀၅. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါသူကေတာ့ အၾကားအၿမင္ရသူၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အေနာက္မွာ တေယာက္ေယာက္ရွိရင္လည္း ရွိႏုိင္တယ္ေနာ္။

၀၆. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ေပၚလာရင္ေတာ့ ေအာင္ၿမင္ရန္ နီးစပ္ေနပါၿပီ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ေအာင္ၿမင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထြက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေလးပါ။

၀၇. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္သူကေတာ့ အၾကီးအက်ယ္ကို ေအာင္ၿမင္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကိဳးစားခဲ့သမွ်ေတြက ကိုယ့္ဆီကို ၿပန္လာမယ့္အခ်ိန္ပါ။

၀၈. ဒီလမ္းေၾကာင္းပါေသာသူကေတာ့ အရမ္းကို စမ္းပြင့္ေသာသူၿဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ရည္းစား ခ်စ္သူမွာ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါရင္ေတာ့ သတိထားပါေနာ္။

၀၉. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးပါသူကေတာ့ အႏုပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ၿမင္ပါလိမ့္မယ္။

၁၀. ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကေတာ့ ကံအလြန္ေကာင္းသူၿဖစ္သလို ကိုယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ၿမင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားသူၿဖစ္ၿပီး ေအာင္ၿမင္ေသာသူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။

#ChelmoTeam