မိန္းကေလးေတြဟာ ၁လမွာ ၄ၾကိမ္ စိတ္ေၿပာင္းတယ္ဆိုတာကို သိပါသလား။

သိထားဖို႔ သင့္ပါတယ္။အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္းဓါတ္ေၾကာင့္ ၁လမွာ ၄ၾကိမ္ ဒီလိုၿဖစ္ေနမွာပါ။

၀၁. စိတ္ထဲမွာ ေလးလံေနၿပီး ေနလို႔မေပ်ာ္တာက ၁ ပတ္

၀၂. စိတ္ထဲမွာ တက္ၾကြေနၿပီး ဘာမဆိုလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိတာက ၁ ပတ္

၀၃. စိတ္ထဲမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းရွိတာက ၁ ပတ္

၀၄. စိတ္ထဲမွာ ေပါက္ကဲြေနတာက ၁ ပတ္

ဒါေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြရဲ႕စိတ္ကို နားလည္ေပးရင္ သိပ္အဆင္ေၿပသြားမွာပါ။

#ChelmoTeam