ခ်စ္သူ၊ရည္းစား ရွိရဲ႕နဲ႕ ျခံခုန္သြားၾကသူတစ္ခ်ိဳ႕က အေၾကာင္းျပခ်က္္ကိုယ္စီနဲ႕ပါ။

 

Aries (March 21st to April 19th) 

သူ႕ကို တစ္ဟုန္ထိုး စိတ္လႈပ္ရွားေစတာကို မလြန္ဆန္နိုင္လို႕ပါ။

 

Taurus (April 20th to May 21st) 

သင္႕ရဲ႕သူ႕အေပၚမွာ သစၥာေစာင္႕သိမႈကို ေမးခြန္းထုုတ္ခ်င္ရံုသတ္သတ္ပါ။

 

Gemini (May 22nd to June 21st) 

ေရြးခ်ယ္စရာေတြအမ်ားၾကီးရွိေနမွေတာ့ စူးစမ္းခ်င္တာေပါ့ေလ။

 

Cancer (June 22nd to July 22nd) 

အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ ခံစားခ်က္ေတြရွိေနလို႕ပါ။

 

Leo (July 23rd to August 22nd) 

တစ္ေယာက္ထဲပဲ ခ်စ္ရမွာလား? အကန္႕အသတ္နဲ႕ ခ်စ္ရတာကို မုန္းလို႕ပါ။

 

Virgo (August 23rd to September 22nd) 

စိတ္ဖိစီးမႈေသာကေတြ မ်ားလြန္းလို႕ပါ။

 

Libra (September 23rd to October 22nd) 

သူ႕ရဲ႕ အလွကို မလြန္ဆန္နိုင္လို႕ပါ။

 

Scorpio (October 23rd to November 22nd) 

သင္နဲ႕ျငင္းခုန္စကားမ်ားျပီး သင့္ကို စိတ္ဆိုးလြန္းလို႕ပါ။

 

Sagittarius (November 23rd to December 21st) 

ဒီတစ္ေယာက္အေပၚမွာပဲ စိတ္နွစ္ထားမိမွာကို မသိစိတ္ကေၾကာက္ေနလို႕ပါ။

 

Capricon (December 22nd to January 20th) 

ဒီလိုလုပ္ဖို႔ အရင္ထဲက အကြက္က်က်စီစဥ္ထားပီးသားပါ။

 

Aquarius (January 21st to February 18th) 

သူကေတာ့ အိပ္ရာထဲကမွာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ရတာကို ပိုမက္ေမာသြားလို႔ပါ။

 

Pisces (February 19th to March 20th) 

သူကေတာ့ ပေရာ္ပရည္လုပ္ရင္း ဆရာအက်လြန္သြားလို႕ပါ။

 

#ChelmoTeam
#Fortune