ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကေတာ့ ...

ဒီေန႔ ေသြးအမ်ိဳးအစားေဗဒင္ကေတာ့ Sis တို႔ေတြ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က ဘာလို႔ မက်ရတာလဲဆိုတာကို ေၿပာၿပမယ္ေနာ္.

 

#ChelmoTeam
#ChelmoUranai
#ChelmoBloodUranai
#A #AB #O #B