၀၁.စိတ္ကေၾကာင္ေလးလိုပဲ အခုတစ္မ်ိဳးေနာက္တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေနတတ္တယ္။

၀၂.ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အရာဆိုရင္ လံုးဝရကိုရမွ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။

၀၃.သိပ္ခင္တဲ့သူအေပၚဆို အရမ္းဆိုးတတ္တယ္။

၀၄.တေယာက္တည္းေနရတာၾကိဳက္ပင္မဲ့လည္း၊ အနားမွာ ဘယ္သူမွမရွိရင္လည္းပ်င္းသလို ခံစားရတယ္။

၀၅.စကားေၿပာေနရင္းနဲေ႔ၿပာေနတဲ့အေၾကာင္းကဟိုေရာက္ဒီေရာက္ၿဖစ္တတ္တယ္။

၀၆.လူေတြအရမ္းမ်ားတဲ့ေနရာ၊ လူၾကီးေတြမ်ားတဲ့ေနရာဆို မသြားခ်င္ပါ။

၀၇.စိတ္မဝင္စားတဲ့သူဆိုရင္ လွည့္ကိုမၾကည့္ဘူး၊ အဖက္ကို မလုပ္ပါ။

၀၈.စိတ္မဝင္စားတဲ့ကိစၥဆိုရင္လည္း လွည့္ကိုမၾကည့္ပါ။

#ChelmoTeam