၂၀၁၈ အကုန္မွာ ဘယ္သူေတြ ေအာင္ၿမင္မွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

A ေသြးေလးက ထိပ္မွာလား

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

O ေလးက နံပါတ္တစ္ပါ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

Sis တို႔ ကီြးေတြၾကိဳက္တာ ဘယ္သူလဲ

ကဲ Sis တို႔ရဲ ကြီးေတြက ဘယ္သူကို...

Sis တို႔ ငယ္တုန္း လုပ္ခ်င္တာေတြကို သိခ်င္လား

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ငယ္တုန္းၿဖစ္ခ်င္တာ ဘာလဲ...

Sis တို႔ စည္းကမ္းရွိရဲ႕လား

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

Sis တို႔ စိတ္ေပါက္ေနတဲ့အခ်ိန္က ဘယ္ေတာ့ၿဖစ္မလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စိတ္ဆံုးသလဲ...

Sis တို႔ ထီေပါက္ရင္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမွာလဲ

ကဲ Sis တို႔ဘယ္လို လုပ္ၾကမွာလဲ...

Sis တို႔ ဘာၿဖစ္လို႔ ဝိတ္မက်တာလဲ

Sis တို႔ကေကာ ဘယ္လိုလဲ။

Sis တို႔ လမ္းေပ်ာက္ရင္ ဘယ္လိုၿဖစ္ ???

ဒီေန႔ Sis တို႔ရဲ႕ အေၿခအေနကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္...

Sis တို႔ အခန္းေလးထဲမွာ ဘာေတြၿဖစ္ေနလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

Sis တို႔ အတြက္ ဒီေန႔ကေတာ့

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

Sis တို႔ အလုပ္အေပၚမွာ ခံယူခ်က္က ဘယ္လိုၿဖစ္မွာလဲ

Sis တို႔ေရ ဒီေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္မယ္လို႔ထင္သလဲ။

Sis တို႔ထဲ ဘယ္သူက မလိမ္တတ္သူလဲ

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက အညံ့ဆံုးလဲ...

Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက ကီြးေခ်ာေခ်ာေလးနဲ႔

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ကိုကိုက ႏုိင္ငံၿခားကလား...

Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက အေတာ္ဆံုးၿဖစ္မွာလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ဘယ္သူက အေတာ္ဆံုးလဲ။