ရန္ၿဖစ္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုေတာင္းပန္ၾကသလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ရန္ၿဖစ္ၿပီးရင္ ဘယ္လိုေတာင္းပန္ၾကသလဲ။

ဝိတ္က်ရင္ၿပီေလ ဘာလို႔ မက်တာလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကေတာ့...

သူေဘးမွာ ရွိေနပင္မယ့္လည္း မေပ်ာ္ဘူးေလ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ အခ်စ္ေရးမွာ ဘာေတြၿဖစ္ေနတာလဲ။

သူ႕ကိုခ်စ္ရင္ ဘယ္လို ခ်ဥ္းကပ္သလဲ

Sis တို႔ မွန္တယ္ မဟုတ္လား 

အခက္အခဲေလးေတြကို ဘယ္လိုေၿဖရွင္းတတ္ၾကသလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ၿဖစ္လာတဲ့ ၿပသာနာေလးေတြကို ဘယ္လိုေတြးၾကသလဲ။

အခ်စ္သစ္ကို မေတြ႔ႏိုင္တာ ဘာေၾကာင့္လဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ အခ်စ္ေရးမွာ...

အဝစားဆုိင္ေရာက္ရင္ Sis တို႔ ေပ်ာ္တယ္ မဟုတ္လား

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ အဝစားဆိုင္ကို ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုလဲ။

အိုဗာတင္း နံပါတ္ ၁ Sis ကေတာ့ ...

ဒီေန႔ ကေတာ့ Sis တို႔ေသြးအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အုိဗာတင္း ကေတာ့...

အိုဗာတင္းမ်ားေနသူေလးက ဘယ္သူလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ အိုဗာတင္းမ်ားေနသူေလးက ဘယ္သူၿဖစ္မွာလဲ။

ေစ်းဝယ္ၿပီး ဘယ္လို ေနာင္တေတြ ရၾကတာလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ Sis တို႔ ေစ်းဝယ္ၿပီး ရတဲ့ေနာင္တက...

ေမေမနဲ႔သားတို႕ အၾကားမွာ ဘာေတြရွိေနမွာလဲ

ေသြးအမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေမေမနဲ႔သားတို႔အၾကား ဘယ္လိုရွိမလဲ။

ေယာက်ၤားေလးေတြ အသည္းစဲြ နံပါတ္ ၁ က

Sis တို႔ထဲက ဘယ္သူက စံြတာလဲ...

ေသြးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ မိန္းမေခ်ာေလးေတြ ၿဖစ္ဖို႔ရန္ ...

သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ အရမ္းကိုလွတဲ့သူရွိတယ္မဟုတ္လား