"အေမမ်ားေန႕" မွာ ေမေမ့ အတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစမဲ့ လက္ေဆာင္

ေမလ ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ တနဂၤေႏြေန႔ က္ို " အေမမ်ားေန႔ " အျဖစ္ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ သတ္မွတ္ ၾကပါတယ္။

ဘဝမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ အတြက္ ကိုယ္တိုင္က်င့္သံုးသင့္တဲ့ (၇)ခ်က္

Harvard Research အရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ဆိုရင္ က်င္႔ၾကံျပဳလုပ္ရမဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ပဲ ရွိပါတယ္ေနာ္။